Gör hushållet mer hälso- och miljövänligt

Miljö och klimat blir allt viktigare frågor för de flesta, och hälsan har sedan länge varit något av de viktigaste för många. Det är naturligt då hälsan har en stor inverkan på livet, samt miljö och klimat likaså. Att fatta beslut som är bra ur hälso- och miljömässiga synpunkter är inte alltid lätt, men det finns saker ditt hushåll kan göra som gör skillnad och som kanske inte behöver påverka vare sig dig eller din plånbok allt för mycket.

När du planerar för en god inomhusmiljö för familjen, är kanske inte radonvärdet det första som dyker upp i tankarna. Dock finns det hälsorisker med för höga radonvärden i hemmet, och det kan därför vara värt att göra en radonmätning och möjligen en radonbesiktning om värdena visar sig vara för höga. Det finns åtgärder att vidta för att förbättra värdena om de skulle vara för höga.

Gör en radonmätning för bättre inomhusmiljö

Om du inte mäter radonvärdena får du aldrig reda på om hemmet har för höga värden, vilket kan innebära hälsorisker för dem som bor i hemmet. Om det skulle visa sig att värdena är för höga, kan det göras en radonbesiktning och ni kan få reda på vilka åtgärder och vilken sanering som kan ge en bättre inomhusmiljö. Det kan givetvis kännas jobbigt att få reda på att radonvärdena är för höga, men det är bättre att ta tjuren vid hornen och åtgärda eventuella problem direkt så kan oron läggas åt sidan sen.

Ät mer grönt och mindre kött

Det är bra både för hälsan, miljö och klimat om hushållet konsumerar mindre kött och äter mer grönt. Även om ingen i hushållet är vegetarian eller vegan, finns det mycket att vinna på att äta mer grönt. Numera är det dessutom så populärt att det finns många goda halvfabrikat som gör det enkelt att lära dig några nya rätter till matsedeln. Därefter blir det roligare att laga ännu mer grön mat från grunden, och egentligen är det kanske då de riktiga fördelarna kommer in. Många tror att det är dyrt att äta vegetariskt men lagar du till exempel grytor eller hamburgare på bönor och linser, kan du faktiskt få billiga måltider.

Svenskt jordbruk – bra för miljön

Sverige behöver sitt jordbruk och att främja svenskt jordbruk är bra för miljön. Ju mindre vi slipper importera från andra länder, desto mindre fossila utsläpp krävs. Med bra lantbruksmaskiner kan svenskt jordbruk främjas och fylla fler tallrikar på borden.

Lantbruksmaskiner – en stor tillgång för jordbruket

Under 1900-talet blev det ett stort genombrott för lantbruket då lantbruksmaskiner började användas i allt större skala. Det satte ordentlig fart på samhället i stort då maten blev billigare och kunde produceras i större skala, vilket ledde till fler mättade magar. Med hjälp av lantbruksmaskiner blev tillgången på mat större hos hela befolkningen och det bidrog till ett starkare samhälle. Sedan dess har utvecklingen av lantbruksmaskiner gått framåt och idag finns det lantbruksmaskiner hos Blinto för precis varje uppgift inom lant- och jordbruk.

Gynna miljön med svenskt jordbruk

Svenskt jordbruk behövs för att kunna bidra till ett bättre klimat. Anledningen är att import innebär stora fossilutsläpp, framförallt från flyg och fartyg. Genom att minska importen av mat kan vi dra ner på andelen fossila utsläpp. Det gör vi bland annat genom att främja det svenska jordbruket. Tyvärr har det svenska jordbruket gått väldigt dåligt de senaste 30 åren. Många bönder har fått lägga ner då bland annat importerade varor är billigare än svenska, vilket har lett till konkurser hos svenska bönder. Därför är det viktigt att vända den trenden om vi vill försöka bidra till en förändring för klimatet. Nästa gång man går till matbutiken bör man därför leta efter svenska varor. Har man inte råd att köpa precis varje vara svensk är det bättre att strunta helt i varorna man inte har råd med istället för att köpa utländska. Det sänder nämligen budskapet att man röstar med plånboken och väljer bort allt som inte är svenskt. På så vis kan priset på svenska varor gå ner över tid.

Hållbara val gör skillnad för miljön

Miljön och jordens klimat är i kris. För att kunna få ett bättre klimat behöver alla vara med och bidra. Alla kan göra något som är positivt för miljön. Det handlar mycket om små val i vardagen. Att källsortera, att inte slänga mat och att låta bilen stå. Att exempelvis installera solceller är ett bra bidrag för en bättre miljö.

Många fördelar med solceller

Det är såklart en större investering att installera solceller. Men det är en investering som på sikt betalar sig själv. Solenergi är en förnybar energikälla som inte genererar några utsläpp. Det bästa med solceller är att när de väl är på plats behöver du inte göra något alls. Solceller kräver nämligen inget underhåll. Fördelarna med solceller är att du producerar din egen el som är helt fossilfri. Du sänker även dina elkostnader vilket kan göra att du kan spara mycket pengar på lång sikt. Solceller höjer även värdet på ditt hus. Förutom att installera solceller kan du även byta till miljömärkt el som du använder när du inte producerar all el själv.

Gör medvetna val

Det finns massor som du kan göra för miljön. Grundbulten i att bli mer miljövänlig är att vara medveten om dina vardagliga val. Alla små val som du gör i vardagen har betydelse även om du inte ser det direkt. Att konsumera mindre och smartare är några val som du kan göra. Det är dessutom bra för din egen plånbok. Du kan dagligen göra bra val i matbutiken. Att köpa lokalproducerad mat, mat som är nära utgångsdatum och äta efter säsong. Det är även bra att slänga så lite mat som möjligt. Att resa mer miljövänligt är också något som du kan tänka på. Genom att gå eller cykla mer så gör du klimatet en stor tjänst.

Bra avlopp för en välmående miljö

Har du skaffat ett gammalt torp ute på landet? Det kan vara den perfekta chansen för att ställa om till ett mer klimatsmart och miljövänligt liv. Men har du tänkt på avloppet? Enskilda avlopp som lever upp till de krav som finns är bland de viktigaste sakerna om du vill leva hållbart.

Varför spelar enskilda avlopp roll?

När du äger ett hus har du ansvar för ditt avlopp. Det innebär bland annat att reningen ska ske på ett sätt så att varken miljö eller människor kan påverkas negativt. De enskilda avlopp som inte lever upp till rätt standard riskerar bland annat att bidra till övergödning eller smittspridning. De kan också göra så att andra föroreningar hamnar i miljön, till exempel medicinrester. Med välfungerande enskilda avlopp försvinner de här problemen i stort sett helt. Det gör att du kan slappna av och lita på att din avloppsrening är bra nog, och att du inte påverkar miljön på ett negativt sätt.

När behövs ett nytt avloppssystem?

Enskilda avlopp kan behövas om det inte finns möjlighet att koppla avloppet till det kommunala systemet. Det beror oftast på att byggnaderna ligger på för långt avstånd från ett tätt bebyggt område, så att det blir dyrt och omständligt att dra rör hela vägen. Bygger du nytt ute på landsbygden kan ett enskilt avlopp därför vara det bästa alternativet. Du kan också behöva renovera det enskilda avlopp som redan finns, eller byta ut det. Är huset gammalt är det inte säkert att avloppet fått det underhåll som krävs. Dessutom kan ett äldre avlopp orsaka större utsläpp och bidra till en större miljöpåverkan. Kraven på enskilda avlopp har successivt höjts, så det är inte säkert att ett gammalt avlopp lever upp till de krav som finns idag. Känner du dig osäker på om ditt avlopp är i ett okej skick? Då kan du vända dig till en firma som jobbar just med enskilda avlopp. De är proffs på att avgöra det. Du kan också be dem att titta på avloppet för att avgöra om det är tillräckligt bra för att leva upp till dagens standard.

Sätta press på företag

När allt kommer omkring har de stora företagen ett enormt ansvar i de klimatförändringar som just nu sker. Saken är dock att de inte kommer att göra saker som inte lönar sig, om det står mellan ohållbarhet eller konkurs, kommer de flesta att välja ohållbarhet. Att rent juridiskt sätta press på dessa företag är därför viktigt.

Konkreta gränser för utsläpp

Idag finns inga konkreta gränser för hur mycket ett företag får släppa ut när det kommer till koldioxid. Detta gör att företagen ofta väljer det som är mest lönsamt, vilket i alldeles för många fall också är alternativet med störst utsläpp. Att se till att upprätta konkreta regler som tvingar alla företag att ta ansvar är därför viktigt.

Fokus på transporter och fabriker

Man bör se till att ta hand om de tunga puckarna först. Utsläppen sker i första hand på fabriker och vid transporter och att se till att ställa krav på att man uppdaterar dessa till mer hållbara alternativ är därför ett viktigt första steg. På så sätt kan man snabbt göra stor skillnad, i denna tid där snabba och effektiva åtgärder är av största vikt.

Förändringar på samhällsnivå

Att rädda klimatet handlar inte bara om att stora företag behöver ta sitt ansvar eller att vi konsumenter ska ändra våra vanor. Detta är såklart viktiga delar, men vi måste också tänka på att bygga nya samhällen som är att betrakta som hållbara. I den här artikeln ger vi därför några exempel på saker som behöver ske i våra städer och samhällen för att vi ska kunna leva hållbart.

Bygg cykelstäder

En del storstäder går redan före och har planer för att ganska snart vara helt bilfria. Man får helt enkelt ta sig fram via andra transportmedel än bil, som till exempel cykel. Att se till att redan nu planera för detta och göra val och aktioner som lägger en grund för att vi ska kunna ha mindre biltrafik i våra städer är därför viktigt. Det kan handla om att bygga fler cykelbanor, men det kan också handla om att bygga ut en mer omfattande, klimatsmart kollektivtrafik. Detta är såklart saker som tar lång tid att förändra och därför är det extra viktigt att man börjar fatta beslut och ta ställning redan nu.

Smartare städer

Vi behöver också hitta till exempel smartare sätt att värma upp våra hus, med till exempel solceller. Men även produktionen av saker som hus och vägar behöver bli mer klimatsmart och arbetet med att hitta material och processer som möjliggör detta är därför oerhört viktigt. Vi behöver helt enkelt bygga städer där klimat tänks in på alla fronter och är en del av alla beslut.

Solenergi

Solenergin är knappast någon ny uppfinning. Eftersom den funnits så länge och inte ännu helt tagit över kanske vissa viftar bort den när det kommer till att göra en skillnad på riktigt för klimatet. Men faktum är att så inte är fallet, solenergi kommer troligen att vara en viktig del i våra framtida, mer hållbara samhällen.

Vi har energi så det räcker

Faktum är att den solenergi som når jorden varje dag är långt mer än tillräckligt för att räcka till allt vi behöver energi och elektricitet till på hela jorden. Det är bara en fråga om att kunna ta vara på den på effektiva sätt, utan bieffekter. Framtiden ser alltså ljus ut för solenergin och kan man hitta ännu bättre sätt att använda sig av denna i större skala så bör energiproblem i framtiden kunna vara ett minne blott.

En del av våra framtida samhällen

De samhällen vi bygger i framtiden måste vara hållbara. Här tror de flesta forskare att solenergin kommer att spela en stor roll och vara en naturlig del av de flestas vardag. Att vi fortsätter forska på och utveckla detta område är därför centralt.

Lagring av koldioxid

Den globala uppvärmningen och förändringen av klimatet kan ses som en oöverkomlig utmaning. Det kan kännas som att alla rapporter är negativa och att allt bara går åt fel håll hela tiden. För att inte tappa modet kan det därför vara bra att ibland rikta fokus mot de delar där vi faktiskt gör framsteg och lyfta uppfinningar och inventioner som kan komma att rädd klimatet. I den här artikeln fokuserar vi på lagring av koldioxid.

Hur fungerar det?

Processen är inte så krånglig som man kan tänka sig. Faktum är att man gör i stort sett vad namnet säger, man fångar in koldioxid från atmosfären och lagrar den, till exempel i berggrunden. Än så länge är denna teknik lite i sin vagga och det är svårt att veta om den kommer att gå att använda i riktigt stor skala.

Kan det fungera?

Många duktiga ingenjörer jobbar på detta och det är att betrakta som en av de mest lovande uppfinningarna när det kommer till att rädda klimatet. Helt säker kan man såklart inte vara men att den kommer att kunna bidra är nog de flesta ganska överens om.

Transporter

De allra flesta vet att transporter är en av de allra största bovarna när det kommer till att släppa ut koldioxid. Att ta sig dit man ska med till exempel bil varje dag kommer att släppa ut stora mängder koldioxid, men trots detta går det trögt för många när det kommer till att hitta alternativa sätt att ta sig fram. I den här artikeln tipsar vi därför om ett antal klimatsmarta sätt att transportera sig som fler borde använda sig av.

Cykel

Att cykla dit man ska är kanske det mest klimatsmarta sättet att ta sig korta sträckor. Man släpper helt enkelt inte ut någon koldioxid alls utan tar sig fram med hjälp av muskelkraft. Cykeln är även framtidens fordon och allt fler städer jobbar på att bli mer och mer cykelvänliga, men också på att minska sin biltrafik. Om man därför gör cyklandet till en vana redan nu, ligger man i framkant och är redo när många städer i framtiden blir bilfria. Dessutom får man välbehövlig motion och kan många gånger ta sig fram snabbare än med bil i tät trafik.

Elbil

Alla har dock inte möjlighet att ta sig dit man ska med cykel. Då kan en elbil vara ett bra alternativ. Man ska inte blåögt tro att elbilar är utan klimatpåverkan, då tillverkningen av batterier släpper ut en del, men denna process är lättare att göra klimatsnål än processen att driva en bil med fossila bränslen. Dessutom är det billigare med elbil många gånger och om man är en sådan som pendlar korta sträckor till jobbet varje dag kan man spara ganska många slantar varje månad, speciellt när bränslepriserna är så höga som idag.

Att äta mindre kött

Vi vet att klimatkrisen är påtaglig och närvarande och att vi inte har allt för många år på oss att rädda upp den situation som vi befinner oss i. Det är alltså viktigt att vi hittar konkreta vägar att var och en ta vårt ansvar för att vi ska kunna lösa denna enorma utmaning. En av de saker som man som gemene man kan göra är att äta mindre kött och nedan förklarar vi därför varför en hög köttkonsumtion är ett problem och hur man kan göra för att minska den.

Vad är det för fel på kött?

Vi hör ofta att vi ska äta mindre kött för att det är dåligt för klimatet. Men har vi egentligen koll på varför det är så? Sanningen är att kött är ett väldigt ineffektivt sätt att ta vara på jordens resurser och förvandla dem till protein. Det foder som djuren får innehåller en viss mängd protein, men de allra största delarna försvinner och förbränns under djurens liv. Om man istället hade ätit växterna direkt hade man fått i sig mångdubbelt med både protein och andra näringsämnen för samma mängd resurser. Brukningen av alla dessa resurser för att få fram kött, odlingen av foder inte minst, släpper ut mycket koldioxid och ett gram protein i en köttbit har därför gjort ett många gånger större avtryck på klimatet än ett gram protein i till exempel en böna.

Tips till dig som vill minska din köttkonsumtion

Kött är dock en ganska stor del av både vår vardag och av vår kultur. Vi är helt enkelt vana vid att kunna äta kött och att lägga om sina kostvanor kan verka omständigt. Ett tips kan vara att helt enkelt börja lite försiktigt, att kanske äta vegetariskt en dag i veckan. På så sätt har man goda möjligheter att både lära sig att laga vegetarisk mat och också hitta rätter man tycker om. Ett annat tips kan vara att se till att man har någon mer som vill haka på det hela, så att man inte behöver stå ensam i utmaningen. Om man kan få med sin partner eller sin familj på tåget så kommer detta att underlätta något enormt och göra att man enklare kan minska sinn köttkonsumtion.