Solenergi

Solenergin är knappast någon ny uppfinning. Eftersom den funnits så länge och inte ännu helt tagit över kanske vissa viftar bort den när det kommer till att göra en skillnad på riktigt för klimatet. Men faktum är att så inte är fallet, solenergi kommer troligen att vara en viktig del i våra framtida, mer hållbara samhällen.

Vi har energi så det räcker

Faktum är att den solenergi som når jorden varje dag är långt mer än tillräckligt för att räcka till allt vi behöver energi och elektricitet till på hela jorden. Det är bara en fråga om att kunna ta vara på den på effektiva sätt, utan bieffekter. Framtiden ser alltså ljus ut för solenergin och kan man hitta ännu bättre sätt att använda sig av denna i större skala så bör energiproblem i framtiden kunna vara ett minne blott.

En del av våra framtida samhällen

De samhällen vi bygger i framtiden måste vara hållbara. Här tror de flesta forskare att solenergin kommer att spela en stor roll och vara en naturlig del av de flestas vardag. Att vi fortsätter forska på och utveckla detta område är därför centralt.

Lagring av koldioxid

Den globala uppvärmningen och förändringen av klimatet kan ses som en oöverkomlig utmaning. Det kan kännas som att alla rapporter är negativa och att allt bara går åt fel håll hela tiden. För att inte tappa modet kan det därför vara bra att ibland rikta fokus mot de delar där vi faktiskt gör framsteg och lyfta uppfinningar och inventioner som kan komma att rädd klimatet. I den här artikeln fokuserar vi på lagring av koldioxid.

Hur fungerar det?

Processen är inte så krånglig som man kan tänka sig. Faktum är att man gör i stort sett vad namnet säger, man fångar in koldioxid från atmosfären och lagrar den, till exempel i berggrunden. Än så länge är denna teknik lite i sin vagga och det är svårt att veta om den kommer att gå att använda i riktigt stor skala.

Kan det fungera?

Många duktiga ingenjörer jobbar på detta och det är att betrakta som en av de mest lovande uppfinningarna när det kommer till att rädda klimatet. Helt säker kan man såklart inte vara men att den kommer att kunna bidra är nog de flesta ganska överens om.