Satsa på hållbar webbutveckling

Det är få som kan dra parallellerna mellan webbutveckling, klimat och miljö, men sanningen är att din hemsida faktiskt kan vara en riktig miljöbov.

Idag går det att arbeta med webbutveckling på många olika sätt. Titta bara på företaget Klingit, som har många års erfarenhet av just utveckling av hemsidor för små, medelstora och stora företag. Med deras expertis bakom dig kan du bland annat stärka ditt varumärke, samtidigt som du får en hemsida som faktiskt gör skillnad för miljön. Klingit skräddarsyr lösningar för kundens unika behov och önskemål.

Miljövänlig utveckling – finns det?

Vad är då miljövänlig utveckling och hur hänger det ihop med en hemsida på nätet? Den Internationella energibyrån har gjort ett flertal studier som visar på att energin som används för data- och kommunikationskanaler är en lika stor miljöbov som flygresor, men det finns lösningar på problemet.

  • Minska hemsidans bilder (antal och i storlek)
  • Satsa på ett CDN-nätverk för statiska filer
  • Välj ett webbhotell som kompenserar för energiförbrukningen
Värna om klimatet och köp en MG elbil

Klimatet är belastat av utsläpp och särskilt från allt som kommer från olika transportfordon. Det har dock den senaste tiden skett en stor förändring på fordon när det kommer till elbilar. Allt fler elbilar tillverkas och även för privat bruk. Ska man skaffa en bra elbil och skona klimatet, kan man köpa en MG elbil från holmgrensbil.se i många modeller och färger.

Stort urval och fina elbilar

På holmgrensbil.se kan man om man vill hitta bra bilar och söka mellan ett stort antal modeller online. En MG elbil kan vara en smart investering både för plånboken och miljön. På holmgrensbil.se kan man finna en mg elbil av högsta kvalitet i både hybridmodeller eller som går helt på el. Vid köpet kan man även finansiera det med avbetalning, leasing eller annat alternativ. En MG elbil är ett klokt val då elbilar inte avger något utsläpp samt att man slipper dyra diesel- eller bensinkostnader.

Avlasta klimatet med elbil

Valet att köpa en elbil är bra för klimatet enligt viss forskning. Det har diskuterats en hel del kring om elbilar verkligen är miljövänliga på lång sikt, men man menar att det finns klimatfördelar med elbilar eftersom de leder till mindre utsläpp.

Klimatsmarta uppfinningar

Solenergi

Solenergin är knappast någon ny uppfinning. Eftersom den funnits så länge och inte ännu helt tagit över kanske vissa viftar bort den när det kommer till att göra en skillnad på riktigt för klimatet. Men faktum är att så inte är fallet, solenergi kommer troligen att vara en viktig del i våra framtida, mer hållbara samhällen.

Vi har energi så det räcker

Faktum är att den solenergi som når jorden varje dag är långt mer än tillräckligt för att räcka till allt vi behöver energi och elektricitet till på hela jorden. Det är bara en fråga om att kunna ta vara på den på effektiva sätt, utan bieffekter. Framtiden ser alltså ljus ut för solenergin och kan man hitta ännu bättre sätt att använda sig av denna i större skala så bör energiproblem i framtiden kunna vara ett minne blott.

En del av våra framtida samhällen

De samhällen vi bygger i framtiden måste vara hållbara. Här tror de flesta forskare att solenergin kommer att spela en stor roll och vara en naturlig del av de flestas vardag. Att vi fortsätter forska på och utveckla detta område är därför centralt.

Lagring av koldioxid

Den globala uppvärmningen och förändringen av klimatet kan ses som en oöverkomlig utmaning. Det kan kännas som att alla rapporter är negativa och att allt bara går åt fel håll hela tiden. För att inte tappa modet kan det därför vara bra att ibland rikta fokus mot de delar där vi faktiskt gör framsteg och lyfta uppfinningar och inventioner som kan komma att rädd klimatet. I den här artikeln fokuserar vi på lagring av koldioxid.

Hur fungerar det?

Processen är inte så krånglig som man kan tänka sig. Faktum är att man gör i stort sett vad namnet säger, man fångar in koldioxid från atmosfären och lagrar den, till exempel i berggrunden. Än så länge är denna teknik lite i sin vagga och det är svårt att veta om den kommer att gå att använda i riktigt stor skala.

Kan det fungera?

Många duktiga ingenjörer jobbar på detta och det är att betrakta som en av de mest lovande uppfinningarna när det kommer till att rädda klimatet. Helt säker kan man såklart inte vara men att den kommer att kunna bidra är nog de flesta ganska överens om.