Solenergi

Solenergin är knappast någon ny uppfinning. Eftersom den funnits så länge och inte ännu helt tagit över kanske vissa viftar bort den när det kommer till att göra en skillnad på riktigt för klimatet. Men faktum är att så inte är fallet, solenergi kommer troligen att vara en viktig del i våra framtida, mer hållbara samhällen.

Vi har energi så det räcker

Faktum är att den solenergi som når jorden varje dag är långt mer än tillräckligt för att räcka till allt vi behöver energi och elektricitet till på hela jorden. Det är bara en fråga om att kunna ta vara på den på effektiva sätt, utan bieffekter. Framtiden ser alltså ljus ut för solenergin och kan man hitta ännu bättre sätt att använda sig av denna i större skala så bör energiproblem i framtiden kunna vara ett minne blott.

En del av våra framtida samhällen

De samhällen vi bygger i framtiden måste vara hållbara. Här tror de flesta forskare att solenergin kommer att spela en stor roll och vara en naturlig del av de flestas vardag. Att vi fortsätter forska på och utveckla detta område är därför centralt.