Sätta press på företag

När allt kommer omkring har de stora företagen ett enormt ansvar i de klimatförändringar som just nu sker. Saken är dock att de inte kommer att göra saker som inte lönar sig, om det står mellan ohållbarhet eller konkurs, kommer de flesta att välja ohållbarhet. Att rent juridiskt sätta press på dessa företag är därför viktigt.

Konkreta gränser för utsläpp

Idag finns inga konkreta gränser för hur mycket ett företag får släppa ut när det kommer till koldioxid. Detta gör att företagen ofta väljer det som är mest lönsamt, vilket i alldeles för många fall också är alternativet med störst utsläpp. Att se till att upprätta konkreta regler som tvingar alla företag att ta ansvar är därför viktigt.

Fokus på transporter och fabriker

Man bör se till att ta hand om de tunga puckarna först. Utsläppen sker i första hand på fabriker och vid transporter och att se till att ställa krav på att man uppdaterar dessa till mer hållbara alternativ är därför ett viktigt första steg. På så sätt kan man snabbt göra stor skillnad, i denna tid där snabba och effektiva åtgärder är av största vikt.

Förändringar på samhällsnivå

Att rädda klimatet handlar inte bara om att stora företag behöver ta sitt ansvar eller att vi konsumenter ska ändra våra vanor. Detta är såklart viktiga delar, men vi måste också tänka på att bygga nya samhällen som är att betrakta som hållbara. I den här artikeln ger vi därför några exempel på saker som behöver ske i våra städer och samhällen för att vi ska kunna leva hållbart.

Bygg cykelstäder

En del storstäder går redan före och har planer för att ganska snart vara helt bilfria. Man får helt enkelt ta sig fram via andra transportmedel än bil, som till exempel cykel. Att se till att redan nu planera för detta och göra val och aktioner som lägger en grund för att vi ska kunna ha mindre biltrafik i våra städer är därför viktigt. Det kan handla om att bygga fler cykelbanor, men det kan också handla om att bygga ut en mer omfattande, klimatsmart kollektivtrafik. Detta är såklart saker som tar lång tid att förändra och därför är det extra viktigt att man börjar fatta beslut och ta ställning redan nu.

Smartare städer

Vi behöver också hitta till exempel smartare sätt att värma upp våra hus, med till exempel solceller. Men även produktionen av saker som hus och vägar behöver bli mer klimatsmart och arbetet med att hitta material och processer som möjliggör detta är därför oerhört viktigt. Vi behöver helt enkelt bygga städer där klimat tänks in på alla fronter och är en del av alla beslut.

Solenergi

Solenergin är knappast någon ny uppfinning. Eftersom den funnits så länge och inte ännu helt tagit över kanske vissa viftar bort den när det kommer till att göra en skillnad på riktigt för klimatet. Men faktum är att så inte är fallet, solenergi kommer troligen att vara en viktig del i våra framtida, mer hållbara samhällen.

Vi har energi så det räcker

Faktum är att den solenergi som når jorden varje dag är långt mer än tillräckligt för att räcka till allt vi behöver energi och elektricitet till på hela jorden. Det är bara en fråga om att kunna ta vara på den på effektiva sätt, utan bieffekter. Framtiden ser alltså ljus ut för solenergin och kan man hitta ännu bättre sätt att använda sig av denna i större skala så bör energiproblem i framtiden kunna vara ett minne blott.

En del av våra framtida samhällen

De samhällen vi bygger i framtiden måste vara hållbara. Här tror de flesta forskare att solenergin kommer att spela en stor roll och vara en naturlig del av de flestas vardag. Att vi fortsätter forska på och utveckla detta område är därför centralt.

Lagring av koldioxid

Den globala uppvärmningen och förändringen av klimatet kan ses som en oöverkomlig utmaning. Det kan kännas som att alla rapporter är negativa och att allt bara går åt fel håll hela tiden. För att inte tappa modet kan det därför vara bra att ibland rikta fokus mot de delar där vi faktiskt gör framsteg och lyfta uppfinningar och inventioner som kan komma att rädd klimatet. I den här artikeln fokuserar vi på lagring av koldioxid.

Hur fungerar det?

Processen är inte så krånglig som man kan tänka sig. Faktum är att man gör i stort sett vad namnet säger, man fångar in koldioxid från atmosfären och lagrar den, till exempel i berggrunden. Än så länge är denna teknik lite i sin vagga och det är svårt att veta om den kommer att gå att använda i riktigt stor skala.

Kan det fungera?

Många duktiga ingenjörer jobbar på detta och det är att betrakta som en av de mest lovande uppfinningarna när det kommer till att rädda klimatet. Helt säker kan man såklart inte vara men att den kommer att kunna bidra är nog de flesta ganska överens om.

Transporter

De allra flesta vet att transporter är en av de allra största bovarna när det kommer till att släppa ut koldioxid. Att ta sig dit man ska med till exempel bil varje dag kommer att släppa ut stora mängder koldioxid, men trots detta går det trögt för många när det kommer till att hitta alternativa sätt att ta sig fram. I den här artikeln tipsar vi därför om ett antal klimatsmarta sätt att transportera sig som fler borde använda sig av.

Cykel

Att cykla dit man ska är kanske det mest klimatsmarta sättet att ta sig korta sträckor. Man släpper helt enkelt inte ut någon koldioxid alls utan tar sig fram med hjälp av muskelkraft. Cykeln är även framtidens fordon och allt fler städer jobbar på att bli mer och mer cykelvänliga, men också på att minska sin biltrafik. Om man därför gör cyklandet till en vana redan nu, ligger man i framkant och är redo när många städer i framtiden blir bilfria. Dessutom får man välbehövlig motion och kan många gånger ta sig fram snabbare än med bil i tät trafik.

Elbil

Alla har dock inte möjlighet att ta sig dit man ska med cykel. Då kan en elbil vara ett bra alternativ. Man ska inte blåögt tro att elbilar är utan klimatpåverkan, då tillverkningen av batterier släpper ut en del, men denna process är lättare att göra klimatsnål än processen att driva en bil med fossila bränslen. Dessutom är det billigare med elbil många gånger och om man är en sådan som pendlar korta sträckor till jobbet varje dag kan man spara ganska många slantar varje månad, speciellt när bränslepriserna är så höga som idag.

Att äta mindre kött

Vi vet att klimatkrisen är påtaglig och närvarande och att vi inte har allt för många år på oss att rädda upp den situation som vi befinner oss i. Det är alltså viktigt att vi hittar konkreta vägar att var och en ta vårt ansvar för att vi ska kunna lösa denna enorma utmaning. En av de saker som man som gemene man kan göra är att äta mindre kött och nedan förklarar vi därför varför en hög köttkonsumtion är ett problem och hur man kan göra för att minska den.

Vad är det för fel på kött?

Vi hör ofta att vi ska äta mindre kött för att det är dåligt för klimatet. Men har vi egentligen koll på varför det är så? Sanningen är att kött är ett väldigt ineffektivt sätt att ta vara på jordens resurser och förvandla dem till protein. Det foder som djuren får innehåller en viss mängd protein, men de allra största delarna försvinner och förbränns under djurens liv. Om man istället hade ätit växterna direkt hade man fått i sig mångdubbelt med både protein och andra näringsämnen för samma mängd resurser. Brukningen av alla dessa resurser för att få fram kött, odlingen av foder inte minst, släpper ut mycket koldioxid och ett gram protein i en köttbit har därför gjort ett många gånger större avtryck på klimatet än ett gram protein i till exempel en böna.

Tips till dig som vill minska din köttkonsumtion

Kött är dock en ganska stor del av både vår vardag och av vår kultur. Vi är helt enkelt vana vid att kunna äta kött och att lägga om sina kostvanor kan verka omständigt. Ett tips kan vara att helt enkelt börja lite försiktigt, att kanske äta vegetariskt en dag i veckan. På så sätt har man goda möjligheter att både lära sig att laga vegetarisk mat och också hitta rätter man tycker om. Ett annat tips kan vara att se till att man har någon mer som vill haka på det hela, så att man inte behöver stå ensam i utmaningen. Om man kan få med sin partner eller sin familj på tåget så kommer detta att underlätta något enormt och göra att man enklare kan minska sinn köttkonsumtion.

Konsumera mindre

Klimatet är en av de absolut mest brännande frågorna i dagens politik. Allt fler känner den ganska akuta känslan att mer måste göras och fler och fler blir medvetna om det allvar som klimatfrågorna innebär. Om vi inte ändrar vårt sätt att leva och strukturerar om vårt samhälle kommer det att leda till katastrofer i framtiden som vi idag inte fullt ut kan se omfattningen av. Vi vet dock att klimatförändringar redan resulterar i saker som extremare väder och torrare landskap med brist på vatten och det mänskliga lidandet kommer i framtiden troligen att vara långt större om vi fortsätter släppa ut koldioxid i den takt vi gör nu. Även om företag och politiker såklart har ett stort ansvar måste vi som konsumenter göra det vi kan. I den här artikeln kommer därför tips på hur man kan se till att hjälpa klimatet genom att konsumera mindre.

Varför är överkonsumtion ett problem?

I västvärlden lever vi liv där vi använder en mängd resurser på grund av alla de produkter vi förbrukar i vår vardag. Produktionen av allt från vitvaror till kläder kräver energi, energi som man ofta får från källor som inte är att se som förnybara och som släpper ut stora mängder koldioxid. Varje gång man köper en ny produkt bidrar man alltså till att släppa ut en hel del koldioxid i atmosfären, både från produktionen och tillverkningen av produkten men också när det kommer till frakten. Kort sagt kan man alltså säga att vi här förbrukar långt mer än vad som är rimligt om vi ska kunna sänka våra utsläpp av koldioxid till en hållbar nivå. Våra konsumtionsvanor påverkar alltså klimatet i allra högsta grad.

Vad man kan göra

Det finns ett antal bovar som släpper ut mycket koldioxid utan att man tänker på det. En sådan sak är kläder. När vi köper kläder bidrar vi till att enorma mängder koldioxid släpps ut och i dagens samhälle där stil och mode till stor del står i fokus och också svänger finns det få som använder kläder tills de slitits eller vuxit ur dem. Istället köper man kläder för att det är snyggt och man köper nya kläder hela tiden. Detta är ett stort problem och fler behöver lära sig att man kan vara stilmedveten utan att behöva köpa nytt. Att till exempel styla om sina gamla kläder eller att byta kläder med varandra är därför framtidens väg att gå.

En annan sak som är en stor bov när det kommer till överkonsumtion är mat. Mängderna mat som slängs varje år per person i Sverige är hisnande och detta gör att vi tvingas producera och importera långt mer mat än vi egentligen skulle behöva. Vi behöver alltså se till att bli bättre på att till exempel laga rester, att frysa in mat som blivit över och att planera våra måltider. Att inte heller bli skrämd av bäst-före datum utan istället lukta och smaka innan man slänger maten är något som många fler människor skulle kunna ta till sig.