Förändringar på samhällsnivå

Att rädda klimatet handlar inte bara om att stora företag behöver ta sitt ansvar eller att vi konsumenter ska ändra våra vanor. Detta är såklart viktiga delar, men vi måste också tänka på att bygga nya samhällen som är att betrakta som hållbara. I den här artikeln ger vi därför några exempel på saker som behöver ske i våra städer och samhällen för att vi ska kunna leva hållbart.

Bygg cykelstäder

En del storstäder går redan före och har planer för att ganska snart vara helt bilfria. Man får helt enkelt ta sig fram via andra transportmedel än bil, som till exempel cykel. Att se till att redan nu planera för detta och göra val och aktioner som lägger en grund för att vi ska kunna ha mindre biltrafik i våra städer är därför viktigt. Det kan handla om att bygga fler cykelbanor, men det kan också handla om att bygga ut en mer omfattande, klimatsmart kollektivtrafik. Detta är såklart saker som tar lång tid att förändra och därför är det extra viktigt att man börjar fatta beslut och ta ställning redan nu.

Smartare städer

Vi behöver också hitta till exempel smartare sätt att värma upp våra hus, med till exempel solceller. Men även produktionen av saker som hus och vägar behöver bli mer klimatsmart och arbetet med att hitta material och processer som möjliggör detta är därför oerhört viktigt. Vi behöver helt enkelt bygga städer där klimat tänks in på alla fronter och är en del av alla beslut.