Konsumera mindre

Klimatet är en av de absolut mest brännande frågorna i dagens politik. Allt fler känner den ganska akuta känslan att mer måste göras och fler och fler blir medvetna om det allvar som klimatfrågorna innebär. Om vi inte ändrar vårt sätt att leva och strukturerar om vårt samhälle kommer det att leda till katastrofer i framtiden som vi idag inte fullt ut kan se omfattningen av. Vi vet dock att klimatförändringar redan resulterar i saker som extremare väder och torrare landskap med brist på vatten och det mänskliga lidandet kommer i framtiden troligen att vara långt större om vi fortsätter släppa ut koldioxid i den takt vi gör nu. Även om företag och politiker såklart har ett stort ansvar måste vi som konsumenter göra det vi kan. I den här artikeln kommer därför tips på hur man kan se till att hjälpa klimatet genom att konsumera mindre.

Varför är överkonsumtion ett problem?

I västvärlden lever vi liv där vi använder en mängd resurser på grund av alla de produkter vi förbrukar i vår vardag. Produktionen av allt från vitvaror till kläder kräver energi, energi som man ofta får från källor som inte är att se som förnybara och som släpper ut stora mängder koldioxid. Varje gång man köper en ny produkt bidrar man alltså till att släppa ut en hel del koldioxid i atmosfären, både från produktionen och tillverkningen av produkten men också när det kommer till frakten. Kort sagt kan man alltså säga att vi här förbrukar långt mer än vad som är rimligt om vi ska kunna sänka våra utsläpp av koldioxid till en hållbar nivå. Våra konsumtionsvanor påverkar alltså klimatet i allra högsta grad.

Vad man kan göra

Det finns ett antal bovar som släpper ut mycket koldioxid utan att man tänker på det. En sådan sak är kläder. När vi köper kläder bidrar vi till att enorma mängder koldioxid släpps ut och i dagens samhälle där stil och mode till stor del står i fokus och också svänger finns det få som använder kläder tills de slitits eller vuxit ur dem. Istället köper man kläder för att det är snyggt och man köper nya kläder hela tiden. Detta är ett stort problem och fler behöver lära sig att man kan vara stilmedveten utan att behöva köpa nytt. Att till exempel styla om sina gamla kläder eller att byta kläder med varandra är därför framtidens väg att gå.

En annan sak som är en stor bov när det kommer till överkonsumtion är mat. Mängderna mat som slängs varje år per person i Sverige är hisnande och detta gör att vi tvingas producera och importera långt mer mat än vi egentligen skulle behöva. Vi behöver alltså se till att bli bättre på att till exempel laga rester, att frysa in mat som blivit över och att planera våra måltider. Att inte heller bli skrämd av bäst-före datum utan istället lukta och smaka innan man slänger maten är något som många fler människor skulle kunna ta till sig.