Sätta press på företag

När allt kommer omkring har de stora företagen ett enormt ansvar i de klimatförändringar som just nu sker. Saken är dock att de inte kommer att göra saker som inte lönar sig, om det står mellan ohållbarhet eller konkurs, kommer de flesta att välja ohållbarhet. Att rent juridiskt sätta press på dessa företag är därför viktigt.

Konkreta gränser för utsläpp

Idag finns inga konkreta gränser för hur mycket ett företag får släppa ut när det kommer till koldioxid. Detta gör att företagen ofta väljer det som är mest lönsamt, vilket i alldeles för många fall också är alternativet med störst utsläpp. Att se till att upprätta konkreta regler som tvingar alla företag att ta ansvar är därför viktigt.

Fokus på transporter och fabriker

Man bör se till att ta hand om de tunga puckarna först. Utsläppen sker i första hand på fabriker och vid transporter och att se till att ställa krav på att man uppdaterar dessa till mer hållbara alternativ är därför ett viktigt första steg. På så sätt kan man snabbt göra stor skillnad, i denna tid där snabba och effektiva åtgärder är av största vikt.