Gör hushållet mer hälso- och miljövänligt

Miljö och klimat blir allt viktigare frågor för de flesta, och hälsan har sedan länge varit något av de viktigaste för många. Det är naturligt då hälsan har en stor inverkan på livet, samt miljö och klimat likaså. Att fatta beslut som är bra ur hälso- och miljömässiga synpunkter är inte alltid lätt, men det finns saker ditt hushåll kan göra som gör skillnad och som kanske inte behöver påverka vare sig dig eller din plånbok allt för mycket.

När du planerar för en god inomhusmiljö för familjen, är kanske inte radonvärdet det första som dyker upp i tankarna. Dock finns det hälsorisker med för höga radonvärden i hemmet, och det kan därför vara värt att göra en radonmätning och möjligen en radonbesiktning om värdena visar sig vara för höga. Det finns åtgärder att vidta för att förbättra värdena om de skulle vara för höga.

Gör en radonmätning för bättre inomhusmiljö

Om du inte mäter radonvärdena får du aldrig reda på om hemmet har för höga värden, vilket kan innebära hälsorisker för dem som bor i hemmet. Om det skulle visa sig att värdena är för höga, kan det göras en radonbesiktning och ni kan få reda på vilka åtgärder och vilken sanering som kan ge en bättre inomhusmiljö. Det kan givetvis kännas jobbigt att få reda på att radonvärdena är för höga, men det är bättre att ta tjuren vid hornen och åtgärda eventuella problem direkt så kan oron läggas åt sidan sen.

Ät mer grönt och mindre kött

Det är bra både för hälsan, miljö och klimat om hushållet konsumerar mindre kött och äter mer grönt. Även om ingen i hushållet är vegetarian eller vegan, finns det mycket att vinna på att äta mer grönt. Numera är det dessutom så populärt att det finns många goda halvfabrikat som gör det enkelt att lära dig några nya rätter till matsedeln. Därefter blir det roligare att laga ännu mer grön mat från grunden, och egentligen är det kanske då de riktiga fördelarna kommer in. Många tror att det är dyrt att äta vegetariskt men lagar du till exempel grytor eller hamburgare på bönor och linser, kan du faktiskt få billiga måltider.

Svenskt jordbruk – bra för miljön

Sverige behöver sitt jordbruk och att främja svenskt jordbruk är bra för miljön. Ju mindre vi slipper importera från andra länder, desto mindre fossila utsläpp krävs. Med bra lantbruksmaskiner kan svenskt jordbruk främjas och fylla fler tallrikar på borden.

Lantbruksmaskiner – en stor tillgång för jordbruket

Under 1900-talet blev det ett stort genombrott för lantbruket då lantbruksmaskiner började användas i allt större skala. Det satte ordentlig fart på samhället i stort då maten blev billigare och kunde produceras i större skala, vilket ledde till fler mättade magar. Med hjälp av lantbruksmaskiner blev tillgången på mat större hos hela befolkningen och det bidrog till ett starkare samhälle. Sedan dess har utvecklingen av lantbruksmaskiner gått framåt och idag finns det lantbruksmaskiner hos Blinto för precis varje uppgift inom lant- och jordbruk.

Gynna miljön med svenskt jordbruk

Svenskt jordbruk behövs för att kunna bidra till ett bättre klimat. Anledningen är att import innebär stora fossilutsläpp, framförallt från flyg och fartyg. Genom att minska importen av mat kan vi dra ner på andelen fossila utsläpp. Det gör vi bland annat genom att främja det svenska jordbruket. Tyvärr har det svenska jordbruket gått väldigt dåligt de senaste 30 åren. Många bönder har fått lägga ner då bland annat importerade varor är billigare än svenska, vilket har lett till konkurser hos svenska bönder. Därför är det viktigt att vända den trenden om vi vill försöka bidra till en förändring för klimatet. Nästa gång man går till matbutiken bör man därför leta efter svenska varor. Har man inte råd att köpa precis varje vara svensk är det bättre att strunta helt i varorna man inte har råd med istället för att köpa utländska. Det sänder nämligen budskapet att man röstar med plånboken och väljer bort allt som inte är svenskt. På så vis kan priset på svenska varor gå ner över tid.

Hållbara val gör skillnad för miljön

Miljön och jordens klimat är i kris. För att kunna få ett bättre klimat behöver alla vara med och bidra. Alla kan göra något som är positivt för miljön. Det handlar mycket om små val i vardagen. Att källsortera, att inte slänga mat och att låta bilen stå. Att exempelvis installera solceller är ett bra bidrag för en bättre miljö.

Många fördelar med solceller

Det är såklart en större investering att installera solceller. Men det är en investering som på sikt betalar sig själv. Solenergi är en förnybar energikälla som inte genererar några utsläpp. Det bästa med solceller är att när de väl är på plats behöver du inte göra något alls. Solceller kräver nämligen inget underhåll. Fördelarna med solceller är att du producerar din egen el som är helt fossilfri. Du sänker även dina elkostnader vilket kan göra att du kan spara mycket pengar på lång sikt. Solceller höjer även värdet på ditt hus. Förutom att installera solceller kan du även byta till miljömärkt el som du använder när du inte producerar all el själv.

Gör medvetna val

Det finns massor som du kan göra för miljön. Grundbulten i att bli mer miljövänlig är att vara medveten om dina vardagliga val. Alla små val som du gör i vardagen har betydelse även om du inte ser det direkt. Att konsumera mindre och smartare är några val som du kan göra. Det är dessutom bra för din egen plånbok. Du kan dagligen göra bra val i matbutiken. Att köpa lokalproducerad mat, mat som är nära utgångsdatum och äta efter säsong. Det är även bra att slänga så lite mat som möjligt. Att resa mer miljövänligt är också något som du kan tänka på. Genom att gå eller cykla mer så gör du klimatet en stor tjänst.

Bra avlopp för en välmående miljö

Har du skaffat ett gammalt torp ute på landet? Det kan vara den perfekta chansen för att ställa om till ett mer klimatsmart och miljövänligt liv. Men har du tänkt på avloppet? Enskilda avlopp som lever upp till de krav som finns är bland de viktigaste sakerna om du vill leva hållbart.

Varför spelar enskilda avlopp roll?

När du äger ett hus har du ansvar för ditt avlopp. Det innebär bland annat att reningen ska ske på ett sätt så att varken miljö eller människor kan påverkas negativt. De enskilda avlopp som inte lever upp till rätt standard riskerar bland annat att bidra till övergödning eller smittspridning. De kan också göra så att andra föroreningar hamnar i miljön, till exempel medicinrester. Med välfungerande enskilda avlopp försvinner de här problemen i stort sett helt. Det gör att du kan slappna av och lita på att din avloppsrening är bra nog, och att du inte påverkar miljön på ett negativt sätt.

När behövs ett nytt avloppssystem?

Enskilda avlopp kan behövas om det inte finns möjlighet att koppla avloppet till det kommunala systemet. Det beror oftast på att byggnaderna ligger på för långt avstånd från ett tätt bebyggt område, så att det blir dyrt och omständligt att dra rör hela vägen. Bygger du nytt ute på landsbygden kan ett enskilt avlopp därför vara det bästa alternativet. Du kan också behöva renovera det enskilda avlopp som redan finns, eller byta ut det. Är huset gammalt är det inte säkert att avloppet fått det underhåll som krävs. Dessutom kan ett äldre avlopp orsaka större utsläpp och bidra till en större miljöpåverkan. Kraven på enskilda avlopp har successivt höjts, så det är inte säkert att ett gammalt avlopp lever upp till de krav som finns idag. Känner du dig osäker på om ditt avlopp är i ett okej skick? Då kan du vända dig till en firma som jobbar just med enskilda avlopp. De är proffs på att avgöra det. Du kan också be dem att titta på avloppet för att avgöra om det är tillräckligt bra för att leva upp till dagens standard.