Hållbara val gör skillnad för miljön

Miljön och jordens klimat är i kris. För att kunna få ett bättre klimat behöver alla vara med och bidra. Alla kan göra något som är positivt för miljön. Det handlar mycket om små val i vardagen. Att källsortera, att inte slänga mat och att låta bilen stå. Att exempelvis installera solceller är ett bra bidrag för en bättre miljö.

Många fördelar med solceller

Det är såklart en större investering att installera solceller. Men det är en investering som på sikt betalar sig själv. Solenergi är en förnybar energikälla som inte genererar några utsläpp. Det bästa med solceller är att när de väl är på plats behöver du inte göra något alls. Solceller kräver nämligen inget underhåll. Fördelarna med solceller är att du producerar din egen el som är helt fossilfri. Du sänker även dina elkostnader vilket kan göra att du kan spara mycket pengar på lång sikt. Solceller höjer även värdet på ditt hus. Förutom att installera solceller kan du även byta till miljömärkt el som du använder när du inte producerar all el själv.

Gör medvetna val

Det finns massor som du kan göra för miljön. Grundbulten i att bli mer miljövänlig är att vara medveten om dina vardagliga val. Alla små val som du gör i vardagen har betydelse även om du inte ser det direkt. Att konsumera mindre och smartare är några val som du kan göra. Det är dessutom bra för din egen plånbok. Du kan dagligen göra bra val i matbutiken. Att köpa lokalproducerad mat, mat som är nära utgångsdatum och äta efter säsong. Det är även bra att slänga så lite mat som möjligt. Att resa mer miljövänligt är också något som du kan tänka på. Genom att gå eller cykla mer så gör du klimatet en stor tjänst.