Gör hushållet mer hälso- och miljövänligt

Miljö och klimat blir allt viktigare frågor för de flesta, och hälsan har sedan länge varit något av de viktigaste för många. Det är naturligt då hälsan har en stor inverkan på livet, samt miljö och klimat likaså. Att fatta beslut som är bra ur hälso- och miljömässiga synpunkter är inte alltid lätt, men det finns saker ditt hushåll kan göra som gör skillnad och som kanske inte behöver påverka vare sig dig eller din plånbok allt för mycket.

När du planerar för en god inomhusmiljö för familjen, är kanske inte radonvärdet det första som dyker upp i tankarna. Dock finns det hälsorisker med för höga radonvärden i hemmet, och det kan därför vara värt att göra en radonmätning och möjligen en radonbesiktning om värdena visar sig vara för höga. Det finns åtgärder att vidta för att förbättra värdena om de skulle vara för höga.

Gör en radonmätning för bättre inomhusmiljö

Om du inte mäter radonvärdena får du aldrig reda på om hemmet har för höga värden, vilket kan innebära hälsorisker för dem som bor i hemmet. Om det skulle visa sig att värdena är för höga, kan det göras en radonbesiktning och ni kan få reda på vilka åtgärder och vilken sanering som kan ge en bättre inomhusmiljö. Det kan givetvis kännas jobbigt att få reda på att radonvärdena är för höga, men det är bättre att ta tjuren vid hornen och åtgärda eventuella problem direkt så kan oron läggas åt sidan sen.

Ät mer grönt och mindre kött

Det är bra både för hälsan, miljö och klimat om hushållet konsumerar mindre kött och äter mer grönt. Även om ingen i hushållet är vegetarian eller vegan, finns det mycket att vinna på att äta mer grönt. Numera är det dessutom så populärt att det finns många goda halvfabrikat som gör det enkelt att lära dig några nya rätter till matsedeln. Därefter blir det roligare att laga ännu mer grön mat från grunden, och egentligen är det kanske då de riktiga fördelarna kommer in. Många tror att det är dyrt att äta vegetariskt men lagar du till exempel grytor eller hamburgare på bönor och linser, kan du faktiskt få billiga måltider.