Svenskt jordbruk – bra för miljön

Sverige behöver sitt jordbruk och att främja svenskt jordbruk är bra för miljön. Ju mindre vi slipper importera från andra länder, desto mindre fossila utsläpp krävs. Med bra lantbruksmaskiner kan svenskt jordbruk främjas och fylla fler tallrikar på borden.

Lantbruksmaskiner – en stor tillgång för jordbruket

Under 1900-talet blev det ett stort genombrott för lantbruket då lantbruksmaskiner började användas i allt större skala. Det satte ordentlig fart på samhället i stort då maten blev billigare och kunde produceras i större skala, vilket ledde till fler mättade magar. Med hjälp av lantbruksmaskiner blev tillgången på mat större hos hela befolkningen och det bidrog till ett starkare samhälle. Sedan dess har utvecklingen av lantbruksmaskiner gått framåt och idag finns det lantbruksmaskiner hos Blinto för precis varje uppgift inom lant- och jordbruk.

Gynna miljön med svenskt jordbruk

Svenskt jordbruk behövs för att kunna bidra till ett bättre klimat. Anledningen är att import innebär stora fossilutsläpp, framförallt från flyg och fartyg. Genom att minska importen av mat kan vi dra ner på andelen fossila utsläpp. Det gör vi bland annat genom att främja det svenska jordbruket. Tyvärr har det svenska jordbruket gått väldigt dåligt de senaste 30 åren. Många bönder har fått lägga ner då bland annat importerade varor är billigare än svenska, vilket har lett till konkurser hos svenska bönder. Därför är det viktigt att vända den trenden om vi vill försöka bidra till en förändring för klimatet. Nästa gång man går till matbutiken bör man därför leta efter svenska varor. Har man inte råd att köpa precis varje vara svensk är det bättre att strunta helt i varorna man inte har råd med istället för att köpa utländska. Det sänder nämligen budskapet att man röstar med plånboken och väljer bort allt som inte är svenskt. På så vis kan priset på svenska varor gå ner över tid.